Söktermen extensive cattle farming har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för extensive

extensive (a) [area] omfattande (a) [area]
extensive (a) [dispersion] omfattande (a) [dispersion]
extensive (a) [far-reaching] omfattande (a) [far-reaching]
extensive (a) [area] vidsträckt (a) [area]
extensive (a) [far-reaching] vidsträckt (a) [far-reaching]
extensive (a) [far-reaching] omfångsrik (a) [far-reaching]
extensive vidlyftig
extensive innehållsrik

EN SV Översättningar för cattle

cattle kreatur {n}
cattle nötkreatur (u)
cattle (n) [animal husbandry] nötkreatur (n) [animal husbandry] (u)
cattle (n) [animal husbandry] boskap (n) [animal husbandry] (u)
cattle (n) [certain other livestock] boskap (n) [certain other livestock] (u)

EN SV Översättningar för farming

farming (a) [agriculture] lantbruks- (a) [agriculture]
farming (n) [general] agrikultur (n) [general] (u)
farming (n) [agriculture] jordbruk (n) {n} [agriculture]
farming (n) [general] jordbruk (n) {n} [general]
farming (n) [agriculture] lantbruk (n) {n} [agriculture]