Söktermen extreme har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
extreme (adj n adv) [archaic: ultimate, final or last] ytterst (adj n adv) [archaic: ultimate, final or last]
extreme (a) [degree] ytterst (a) [degree]
extreme (a) [position] ytterst (a) [position]
extreme (a) [change] extrem (a) {n} [change]
extreme (n) [degree] extrem (n) {n} [degree]
extreme (a) [degree] extrem (a) {n} [degree]
extreme (a) [excessive] extrem (a) {n} [excessive]
extreme (a) [change] kraftig (a) [change]
extreme (a) [change] drastisk (a) [change]
extreme (a) [excessive] överdriven (a) [excessive]
extreme (a) [politics] radikal (a) [politics] (u)
extreme ytterlighet (u)
extreme (a) [politics] ytterlighets- (a) [politics]
extreme ytterlig

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för extreme SV Översättningar
passionate [characteristic] lidelsefull
torrid [characteristic] (literature förbränd
vehement [characteristic] häftig
fierce [characteristic] våldsam
impassioned [characteristic] lidelsefull
fiery [characteristic] hetsig
intense [characteristic] innerlig
ardent [characteristic] het
disastrous [distressing] ödesdiger
severe [distressing] kännbar
disturbing [distressing] oroande
unfortunate [distressing] beklaglig
excessive [distressing] överdriven
terrible [distressing] hemsk
important [property] viktig
essential [property] viktig
crucial [property] kritisk
consequential [property] följdriktig
serious [property] seriös
capital [property] versal