Söktermen extremely har 16 resultat
EN Engelska SV Svenska
extremely (o) [excessively] ytterst (o) [excessively]
extremely (o) [deeply] djupt (o) [deeply]
extremely (o) [deeply] innerligt (o) [deeply]
extremely (o) [deeply] väldigt (o) [deeply]
extremely (o) [intensifier] väldigt (o) [intensifier]
EN Engelska SV Svenska
extremely (o) [deeply] enormt (o) [deeply]
extremely (o) [excessively] extremt (o) [excessively]
extremely (o) [intensifier] extremt (o) [intensifier]
extremely (adv) [to an extreme degree] extremt (adv) [to an extreme degree]
extremely (o) [excessively] överdrivet (o) [excessively]
extremely (o) [excessively] ytterligt (o) [excessively]
extremely (o) [general] förfärligt (o) [general]
extremely (o) [intensifier] förfärligt (o) [intensifier]
extremely (o) [general] förskräckligt (o) [general]
extremely (o) [general] enastående (o) [general]
extremely (o) [general] anmärkningsvärt (o) [general]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för extremely SV Översättningar
greatly [awfully] verkligen
severely [awfully] strängt
exceedingly [awfully] synnerligen
almighty [awfully] omnipotent (adj)
awfully [almighty] (informal rysligt
rarely [property] sällan (informal)
uncommonly [property] ovanligt
unusually [property] ovanligt
extra [property] extra
largely [very] till stor del
much [very] vida
very [comparison] ganska
too [size] ock