Söktermen fästa har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
fästa (v) [vidhänga] affix (v) [vidhänga]
fästa (v) [vidhänga] join (v) [vidhänga]
fästa (v) [vidhänga] append (v) [vidhänga] (formal)
fästa (v) [sätta fast] fix (v) [sätta fast]
fästa attach
SV Svenska EN Engelska
fästa (v) [sätta fast] attach (v) [sätta fast]
fästa fasten
fästa (v) [sätta fast] fasten (v) [sätta fast]
fästa (v) [mur] pin (v) [mur]
fästa tag
fästa allfix
fästa cinch
fästa affix
fästa fix
SV Synonymer för fästa EN Översättningar
binda [surra] bind
tråckla [sy] tack
nästa [sy] next
placera [anbringa] plant
förbinda [sammanbinda] bind
förena [sammanbinda] unite
sammansätta [sammanbinda] form
limma [sammanbinda] glue
svetsa [sammanbinda] weld
löda [sammanbinda] solder
agglutinera [sammanbinda] agglutinate
passa ihop [sammanbinda] tally
sammanfoga [sammanbinda] merge
aptera [placera] adapt
applicera [placera] bring to bear
montera [placera] put up
anbringa [placera] place
spänna fast [applicera] strap
ansätta [applicera] press
pålägga [tillämpa] impose