Söktermen har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
(v) [förvärva]
 • fången
obtain (v) [förvärva]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
be allowed to
(v) [djur] give birth to (v) [djur]
(v) [förvärva]
 • fången
develop (v) [förvärva]
 • developed
 • develop
 • develop
 • developed
 • developed
(v) [tillåtelse]
 • fången
may (v) [tillåtelse]
 • may
 • may
 • might
 • might
SV Svenska EN Engelska
(v) [tillåtelse]
 • fången
can (v) [tillåtelse]
 • can
 • can
 • could
 • could
(v) [förvärva]
 • fången
gain (v) [förvärva]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
(v) [förvärva] come by (v) [förvärva]
(v) [förvärva]
 • fången
acquire (v) [förvärva]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
(v) [pengar]
 • fången
draw (v) [pengar]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
(v) [djur]
 • fången
produce (v) [djur]
 • produced
 • produce
 • produce
 • produced
 • produced
(v) [färg] take on (v) [färg]
(v) [sjukdom]
 • fången
contract (v) [sjukdom]
 • contracted
 • contract
 • contract
 • contracted
 • contracted
(v) [sjukdom]
 • fången
catch (v) [sjukdom]
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
(v) [sjukdom]
 • fången
get (v) [sjukdom]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [present]
 • fången
get (v) [present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [förvärva]
 • fången
get (v) [förvärva]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
getting
few
 • fången
receive
 • received
 • receive
 • receive
 • received
 • received
 • fången
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
SV Synonymer för EN Översättningar
erhålla [mottaga] kriegen
lida [vara föremål för] leiden
åtnjuta [vara föremål för] genießen
vinna [erhålla] gewinnen
bekomma [erhålla] sich ziemen
ha möjlighet att [ha tillåtelse] fähig
kunna [ha tillåtelse] dürfen
äga [dra nytta av] haben
använda [dra nytta av] verwenden
njuta [dra nytta av] genießen
ernå [uppnå] gewinnen
räcka [uppnå] genügen
uppleva [erfara] erleben
råka ut för [erfara] erwischen
möta [erfara] begegnen
finna [erfara] befinden (sich)
bevittna [erfara] aussagen
utröna [erfara] feststellen
spörja [erfara] stellen
drabbas av [ådraga sig] erwischen