Söktermen har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
(v) [förvärva]
 • fången
obtain (v) [förvärva]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
be allowed to
(v) [djur] give birth to (v) [djur]
(v) [förvärva]
 • fången
develop (v) [förvärva]
 • developed
 • develop
 • develop
 • developed
 • developed
(v) [tillåtelse]
 • fången
may (v) [tillåtelse]
 • may
 • may
 • might
 • might
SV Svenska EN Engelska
(v) [tillåtelse]
 • fången
can (v) [tillåtelse]
 • can
 • can
 • could
 • could
(v) [förvärva]
 • fången
gain (v) [förvärva]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
(v) [förvärva] come by (v) [förvärva]
(v) [förvärva]
 • fången
acquire (v) [förvärva]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
(v) [pengar]
 • fången
draw (v) [pengar]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
(v) [djur]
 • fången
produce (v) [djur]
 • produced
 • produce
 • produce
 • produced
 • produced
(v) [färg] take on (v) [färg]
(v) [sjukdom]
 • fången
contract (v) [sjukdom]
 • contracted
 • contract
 • contract
 • contracted
 • contracted
(v) [sjukdom]
 • fången
catch (v) [sjukdom]
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
(v) [sjukdom]
 • fången
get (v) [sjukdom]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [present]
 • fången
get (v) [present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [förvärva]
 • fången
get (v) [förvärva]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
getting
few
 • fången
receive
 • received
 • receive
 • receive
 • received
 • received
 • fången
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
SV Synonymer för EN Översättningar
erhålla [mottaga] obtain
lida [vara föremål för] suffer
umgälla [vara föremål för] atone for
åtnjuta [vara föremål för] enjoy
vinna [erhålla] win
kunna [ha tillåtelse] be able to
äga [dra nytta av] estate
använda [dra nytta av] employ
ernå [uppnå] attain
räcka [uppnå] suffice (formal)
uppleva [erfara] experience
möta [erfara] envisage
finna [erfara] find
bevittna [erfara] testyfy
utröna [erfara] ascertain
spörja [erfara] ask
varsna [erfara] descry
väcka uppmärksamhet [ådraga sig] attract attention
förmå [föranleda] entice
åstadkomma [föranleda] achieve