Söktermen har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
(v) [förvärva] obtain (v) [förvärva]
be allowed to
(v) [djur] give birth to (v) [djur]
(v) [förvärva] develop (v) [förvärva]
(v) [tillåtelse] may (v) [tillåtelse]
SV Svenska EN Engelska
(v) [tillåtelse] can (v) [tillåtelse]
(v) [förvärva] gain (v) [förvärva]
(v) [förvärva] come by (v) [förvärva]
(v) [förvärva] acquire (v) [förvärva]
(v) [pengar] draw (v) [pengar]
(v) [djur] produce (v) [djur]
(v) [färg] take on (v) [färg]
(v) [sjukdom] contract (v) [sjukdom]
(v) [sjukdom] catch (v) [sjukdom]
(v) [sjukdom] get (v) [sjukdom]
(v) [present] get (v) [present]
(v) [förvärva] get (v) [förvärva]
getting
few
receive
get
SV Synonymer för EN Översättningar
erhålla [mottaga] obtain
lida [vara föremål för] suffer
umgälla [vara föremål för] atone for
åtnjuta [vara föremål för] enjoy
vinna [erhålla] win
kunna [ha tillåtelse] be able to
äga [dra nytta av] estate
använda [dra nytta av] employ
ernå [uppnå] attain
räcka [uppnå] suffice (formal)
uppleva [erfara] experience
möta [erfara] envisage
finna [erfara] find
bevittna [erfara] testyfy
utröna [erfara] ascertain
spörja [erfara] ask
varsna [erfara] descry
väcka uppmärksamhet [ådraga sig] attract attention
förmå [föranleda] entice
åstadkomma [föranleda] achieve