Söktermen har 21 resultat
SVSvenskaENEngelska
(v)[förvärva]
 • fången
obtain(v)[förvärva]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
be allowed to
(v)[djur] give birth to(v)[djur]
(v)[förvärva]
 • fången
develop(v)[förvärva]
 • developed
 • develop
 • develop
 • developed
 • developed
(v)[tillåtelse]
 • fången
may(v)[tillåtelse]
 • may
 • may
 • might
 • might
SVSvenskaENEngelska
(v)[tillåtelse]
 • fången
can(v)[tillåtelse]
 • can
 • can
 • could
 • could
(v)[förvärva]
 • fången
gain(v)[förvärva]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
(v)[förvärva] come by(v)[förvärva]
(v)[förvärva]
 • fången
acquire(v)[förvärva]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
(v)[pengar]
 • fången
draw(v)[pengar]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
(v)[djur]
 • fången
produce(v)[djur]
 • produced
 • produce
 • produce
 • produced
 • produced
(v)[färg] take on(v)[färg]
(v)[sjukdom]
 • fången
contract(v)[sjukdom]
 • contracted
 • contract
 • contract
 • contracted
 • contracted
(v)[sjukdom]
 • fången
catch(v)[sjukdom]
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
(v)[sjukdom]
 • fången
get(v)[sjukdom]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[present]
 • fången
get(v)[present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v)[förvärva]
 • fången
get(v)[förvärva]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
getting
few
 • fången
receive
 • received
 • receive
 • receive
 • received
 • received
 • fången
get
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
SVSynonymer för ENÖversättningar
erhålla[mottaga]obtain
lida[vara föremål för]suffer
umgälla[vara föremål för]atone for
åtnjuta[vara föremål för]enjoy
vinna[erhålla]win
kunna[ha tillåtelse]be able to
äga[dra nytta av]estate
använda[dra nytta av]employ
ernå[uppnå]attain
räcka[uppnå]suffice(formal)
uppleva[erfara]experience
möta[erfara]envisage
finna[erfara]find
bevittna[erfara]testyfy
utröna[erfara]ascertain
spörja[erfara]ask
varsna[erfara]descry
väcka uppmärksamhet[ådraga sig]attract attention
förmå[föranleda]entice
åstadkomma[föranleda]achieve