Söktermen förändring har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
förändring (n) [allmän] (u) modification (n) [allmän]
förändring (u) change
förändring (n) [allmän] (u) change (n) [allmän]
förändring (u) alteration
förändring (n) [allmän] (u) alteration (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
förändring (n) [allmän] (u) adjustment (n) [allmän]
förändring (n) [ändring] (u) shift (n) [ändring] (informal)
förändring (n) [ändring] (u) transformation (n) [ändring]
förändring (n) [ändring] (u) metamorphosis (n) [ändring]
SV Synonymer för förändring EN Översättningar
förbättring [reform] (u amelioration (formal)
nyhet [reform] (u news
omslag [kast] n wrapper
vändpunkt [kast] (u turning point
skifte [kast] shift (informal)
omkastning [kast] (u reversal
omstörtning [revolution] (u subversion
kupp [revolution] (u coup
omvälvning [revolution] (u revolution
nytt [ombyte] newly
variation [ombyte] (u variation
rekreation [ombyte] (u recreation
omväxling [ombyte] (u alternation
förlopp [utveckling] n lapse
procedur [utveckling] (u procedure
följd [utveckling] (u series
sekvens [utveckling] sequence
reaktion [utveckling] (u reaction
process [utveckling] (u case
ombildning [förbättring] (u reshuffle