Söktermen förbannelse har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
förbannelse (u) curse
förbannelse (n) [svärord] (u) curse (n) [svärord]
förbannelse (n) [öde] (u) curse (n) [öde]
förbannelse (n) [svärord] (u) cuss (n) [svärord]
förbannelse (n) [svärord] (u) malediction (n) [svärord] (formal)
SV Svenska EN Engelska
förbannelse (n) [öde] (u) doom (n) [öde]
förbannelse (u) imprecation (formal)
förbannelse (n) [aktion] (u) imprecation (n) [aktion] (formal)
förbannelse (n) [käbbel] (u) bane (n) [käbbel]
förbannelse (u) execration
SV Synonymer för förbannelse EN Översättningar
formel [trolldomsformel] (u formula
ramsa [trolldomsformel] rigmarole (informal)
trolleri [trolldomsformel] n magic
ed [trolldomsformel] (u oath
välsignelse [trolldomsformel] (u boon (formal)
exorcism [trolldomsformel] (u exorcism
besvärjelse [trolldomsformel] (u incantation
fördömande [bannlysning] n damning
interdikt [bannlysning] n interdict (formal)
anatema [bannlysning] (u anathema
invektiv [svordom] n invective (formal)
svärord [svordom] n swear word
svordom [ed] (u swear word
fördärv [olycksöde] n undoing
bannlysning [fördömelse] (u anathema
gissel [plågoris] n scourge
undergång [olycka] (u doom
förstörelse [olycka] (u destruction
fall [olycka] n fall
ruin [olycka] (u ruin