Söktermen förbinda har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
förbinda (n v) [''transitive'' connect]
 • förbunden
bind (n v) [''transitive'' connect]
 • bound
 • bind
 • bind
 • bound
 • bound
förbinda (v) [plats]
 • förbunden
connect (v) [plats]
 • connected
 • connect
 • connect
 • connected
 • connected
förbinda (v) [plats]
 • förbunden
join (v) [plats]
 • joined
 • join
 • join
 • joined
 • joined
förbinda
 • förbunden
conjoin (formal)
 • conjoined
 • conjoin
 • conjoin
 • conjoined
 • conjoined
förbinda (v) [medicin]
 • förbunden
dress (v) [medicin]
 • dressed
 • dress
 • dress
 • dressed
 • dressed
SV Svenska EN Engelska
förbinda (v) [medicin]
 • förbunden
tape (v) [medicin]
 • taped
 • tape
 • tape
 • taped
 • taped
förbinda (v) [plats]
 • förbunden
link (v) [plats]
 • linked
 • link
 • link
 • linked
 • linked
förbinda bandage
SV Synonymer för förbinda EN Översättningar
truga [förmå] blarney
krusa [förmå] stand on ceremony
tubba [förmå] inveigle
tvinga [förmå] coerce
driva [förmå] impel
förplikta [förmå] obligate (formal)
förena [sammanbinda] unite
sammansätta [sammanbinda] form
fästa [sammanbinda] fasten
limma [sammanbinda] glue
svetsa [sammanbinda] weld
löda [sammanbinda] solder
agglutinera [sammanbinda] agglutinate
passa ihop [sammanbinda] tally
sammanfoga [sammanbinda] merge
associera [förena] associate
hopsätta [hopkedja] build
kombinera [sammanknyta] combine
anknyta [sammanknyta] relate (formal)
åta sig [förbinda sig] undertake (formal)