Söktermen förbinda har 8 resultat
SV Svenska EN Engelska
förbinda (n v) [''transitive'' connect] bind (n v) [''transitive'' connect]
förbinda (v) [plats] connect (v) [plats]
förbinda (v) [plats] join (v) [plats]
förbinda conjoin (formal)
förbinda (v) [medicin] dress (v) [medicin]
SV Svenska EN Engelska
förbinda (v) [medicin] tape (v) [medicin]
förbinda (v) [plats] link (v) [plats]
förbinda bandage
SV Synonymer för förbinda EN Översättningar
truga [förmå] blarney
krusa [förmå] stand on ceremony
tubba [förmå] inveigle
tvinga [förmå] coerce
driva [förmå] impel
förplikta [förmå] obligate (formal)
förena [sammanbinda] unite
sammansätta [sammanbinda] form
fästa [sammanbinda] fasten
limma [sammanbinda] glue
svetsa [sammanbinda] weld
löda [sammanbinda] solder
agglutinera [sammanbinda] agglutinate
passa ihop [sammanbinda] tally
sammanfoga [sammanbinda] merge
associera [förena] associate
hopsätta [hopkedja] build
kombinera [sammanknyta] combine
anknyta [sammanknyta] relate (formal)
åta sig [förbinda sig] undertake (formal)