Söktermen förbund har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
förbund (n) [organisation] {n} alliance (n) [organisation]
förbund (n) [politik] {n} alliance (n) [politik]
förbund (n) [organisation] {n} league (n) [organisation]
förbund (n) [politik] {n} confederation (n) [politik]
förbund {n} confederacy
SV Svenska EN Engelska
förbund (n) [politik] {n} confederacy (n) [politik]
förbund (n v) [binding agreement] {n} covenant (n v) [binding agreement]
förbund (n) [organisation] {n} association (n) [organisation]
förbund (n) [politik] {n} federation (n) [politik]
förbund (n) [organisation] {n} society (n) [organisation]
förbund (n) [organisation] {n} organization (n) [organisation]
förbund {n} league
förbund {n} union
förbund {n} covenant
förbund {n} alliance
SV Synonymer för förbund EN Översättningar
allians [förening] (u алья́нс (n)
union [förening] (u объедине́ние мно́жеств (n)
lag [allians] (u гру́ппа (n v)
kotteri [allians] n гру́ппа (n v)
samling [allians] (u лес (m)
sällskap [allians] n о́бщество (n)
krets [allians] (u цепь (f)
liga [allians] гру́ппа (n v)
gille [samfund] ги́льдия (n)
klubb [samfund] (u клуб (m)
loge [samfund] раздева́лка (n)
förening [samfund] (u соедине́ние (n)
federation [sammanslutning] (u федера́ция (n adj)
organisation [sammanslutning] (u организация (f)
kast [hantverksförening] n ва́рна (n)
klass [hantverksförening] (u класс (m)
klick [hantverksförening] (u кли́ка (n v)
cirkel [hantverksförening] (u кругово́й (adj n)
fackförening [hantverksförening] (u тред-юнио́н (n)
skrå [hantverksförening] ги́льдия (n)