Söktermen förena har 15 resultat
SV Svenska EN Engelska
förena (v) [ansluta] connect (v) [ansluta]
förena (v) [plats] connect (v) [plats]
förena (v) [ansluta] affiliate (v) [ansluta]
förena join
förena (v) [kraft] join (v) [kraft]
SV Svenska EN Engelska
förena (v) [plats] join (v) [plats]
förena (v) [to come or bring together as one] unite (v) [to come or bring together as one]
förena (v) [kraft] combine (v) [kraft]
förena (n v) [(intransitive) to group together for a common purpose] band (n v) [(intransitive) to group together for a common purpose]
förena (v) [plats] link (v) [plats]
förena (v) [allmän] aggregate (v) [allmän]
förena (v) [allmän] unify (v) [allmän]
förena unify
förena ally
förena unite
SV Synonymer för förena EN Översättningar
sammanfoga [sammanbinda] merge
ordna parvis [para ihop] geminate
sätta ihop [para ihop] build
matcha [para ihop] match
sammanföra [para ihop] bring together
para [para ihop] mate
församla [föra samman] congregate
uppbåda [föra samman] summon
sammankalla [föra samman] convoke
sammandra [föra samman] constrict
ena [föra samman] ones
trumma ihop [föra samman] drum up
samla [föra samman] collection
knyta ihop [förbinda] tie together
koppla [samla] hook
löda [smälta samman] solder
välla [smälta samman] gush
svetsa [smälta samman] weld
kombinera [sammanställa] combine
förena i äktenskap [sammanviga] marry