Söktermen föreskrift har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
föreskrift (u) instruction
föreskrift (n) [rättsvetenskap] (u) injunction (n) [rättsvetenskap]
föreskrift (n) [regel] (u) rule (n) [regel]
föreskrift (n) [regel] (u) regulation (n) [regel]
föreskrift (u) ordinance (formal)
SV Svenska EN Engelska
föreskrift (n) [regel] (u) prescript (n) [regel] (formal)
föreskrift (u) direction
föreskrift (u) precept
föreskrift (u) prescription
SV Synonymer för föreskrift EN Översättningar
befallning [uppmaning] (u behest
åläggande [uppmaning] n injunction
anmodan [uppmaning] n application
kommando [uppmaning] n command
kallelse [uppmaning] (u calling
anmaning [uppmaning] demand
förordning [påbud] (u ordinance (formal)
bestämmelse [påbud] (u regulation
kungörelse [påbud] (u edict
paragraf [påbud] paragraph
lag [påbud] (u team
regel [rättesnöre] (u bolt
princip [rättesnöre] (u principe
exempel [rättesnöre] n example
kriterium [rättesnöre] n criterion
förebild [rättesnöre] (u pattern
föredöme [rättesnöre] n example
prejudikat [rättesnöre] precedent
norm [rättesnöre] (u norm
påbud [befallning] n fiat