Söktermen förete har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
förete show up
SV Synonymer för förete EN Översättningar
framlägga [uppvisa] submit
överräcka [uppvisa] award
skänka [uppvisa] gift
bjuda [uppvisa] invite
tillägna [uppvisa] dedicate
presentera [uppvisa] introduce to
visa upp [avlägga räkenskap] introduce
stå till svars för [avlägga räkenskap] accept responsibility for
rapportera [avlägga räkenskap] report
meddela [avlägga räkenskap] impart
klargöra [avlägga räkenskap] elucidate
redovisa [avlägga räkenskap] give an account
visa [lägga i dagen] ditty
demonstrera [lägga i dagen] demonstrate
uppvisa [lägga i dagen] show up
förevisa [lägga i dagen] exhibit
förråda [lägga i dagen] betray
avslöja [lägga i dagen] divulge
tyda på [lägga i dagen] indicate
röja [lägga i dagen] betray