Söktermen förhållande har 22 resultat
SV Svenska EN Engelska
förhållande (n) [relation] {n} relation (n) [relation]
förhållande (n) [matematik] {n} ratio (n) [matematik]
förhållande (n) [allmän] {n} ratio (n) [allmän]
förhållande {n} ratio
förhållande (n) [allmän] {n} romance (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
förhållande (n) [utomäktenskapligt förhållande] {n} love affair (n) [utomäktenskapligt förhållande]
förhållande (n) [allmän] {n} love affair (n) [allmän]
förhållande (n) [utomäktenskapligt förhållande] {n} amour (n) [utomäktenskapligt förhållande] (arch.)
förhållande (n) [utomäktenskapligt förhållande] {n} liaison (n) [utomäktenskapligt förhållande]
förhållande (n) [idé] {n} relationship (n) [idé]
förhållande (n) [idé] {n} association (n) [idé]
förhållande (n) [allmän] {n} terms (n) [allmän]
förhållande (n) [idé] {n} connection (n) [idé]
förhållande (n) [proportion] {n} ratio (n) [proportion]
förhållande (n) [proportion] {n} proportion (n) [proportion] (formal)
förhållande (n) [matematik] {n} proportion (n) [matematik] (formal)
förhållande (n) [utomäktenskapligt förhållande] {n} affair (n) [utomäktenskapligt förhållande]
förhållande (n) [relation] {n} relationship (n) [relation]
förhållande (n) [kärlek] {n} relationship (n) [kärlek]
förhållande {n} relations
förhållande {n} behaviour
förhållande {n} connection
SV Synonymer för förhållande EN Översättningar
belägenhet [situation] (u Kasus (m)
omständighet [situation] (u Umstand {m}
status [situation] (u Status {m}
skick [situation] n Betragen {n}
konjunktur [situation] (u Konjunktur (f)
läge [situation] n Situation {f}
förbindelse [gemenskap] (u Verbindung {f}
sammanhang [gemenskap] n Zusammenhang {m}
kommunikation [gemenskap] (u Kommunikation {f}
kontakt [gemenskap] (u Verbindung {f}
rapport [gemenskap] (u Meldung {f}
ämne [tvisteämne] n Thema {n}
fråga [tvisteämne] Anfrage {f}
angelägenhet [tvisteämne] (u Betroffenheit {f}
affär [tvisteämne] (u Einzelhandelsgeschäft {n}
historia [tvisteämne] (u Geschichtswissenschaft (f)
sak [tvisteämne] (u Dingsda {n} (fig.)
position [ställning] (u Standpunkt {m}
tillstånd [ställning] n Authorisierung
omständigheter [ställning] (up Situation {f}