Söktermen förklara giltig har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
förklara giltig (v) [rättsvetenskap] validate (v) [rättsvetenskap] (formal)

SV EN Översättningar för förklara

förklara (v) [visa]
 • förklarad
show (v) [visa]
 • showed
 • show
 • show
 • showed
 • showed
förklara (v) [säga]
 • förklarad
state (v) [säga]
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
förklara (v) [allmän]
 • förklarad
illuminate (v) [allmän]
 • illuminated
 • illuminate
 • illuminate
 • illuminated
 • illuminated
förklara (v) [allmän]
 • förklarad
elucidate (v) [allmän]
 • elucidated
 • elucidate
 • elucidate
 • elucidated
 • elucidated
förklara (v) [make clear]
 • förklarad
elucidate (v) [make clear]
 • elucidated
 • elucidate
 • elucidate
 • elucidated
 • elucidated
förklara (v) [allmän]
 • förklarad
clarify (v) [allmän]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
förklara (v) [allmän]
 • förklarad
enlighten (v) [allmän]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
förklara (v) [klargöra]
 • förklarad
explain (v) [klargöra]
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained
förklara (v) [allmän]
 • förklarad
explain (v) [allmän]
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained
förklara (v) [excuse]
 • förklarad
explain (v) [excuse]
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained

SV EN Översättningar för giltig

giltig (a) [regel] active (a) [regel]
giltig valid
giltig (adj) [acceptable, proper or correct] valid (adj) [acceptable, proper or correct]
giltig (a) [argument] valid (a) [argument]
giltig (a) [dokument] valid (a) [dokument]
giltig (a) [inträdesbiljetter] valid (a) [inträdesbiljetter]
giltig (a) [regel] standing (a) [regel]
giltig (a) [regel] in force (a) [regel]
giltig (a) [regel] in effect (a) [regel]