Söktermen förklaring har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
förklaring (u) illustration
förklaring (u) explicable
förklaring (n) [mening] (u) profession (n) [mening]
förklaring (n) [allmän] (u) explanation (n) [allmän]
förklaring (n) [allmän] (u) declaration (n) [allmän]
SV Svenska EN Engelska
förklaring (n) [allmän] (u) pronouncement (n) [allmän]
förklaring (n) [ansvar] (u) account (n) [ansvar]
förklaring (n) [ansvar] (u) explanation (n) [ansvar]
förklaring (n) [ansvar] (u) justification (n) [ansvar]
förklaring (n) [allmän] (u) statement (n) [allmän]
förklaring (u) explanation
förklaring (n) [information] (u) explanation (n) [information]
förklaring (n) [information] (u) explication (n) [information]
förklaring (n) [information] (u) clarification (n) [information]
förklaring (n) [information] (u) elucidation (n) [information]
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) announcement (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) declaration (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) annunciation (n) [tillkännagivande]
förklaring (u) definition
förklaring (n) [mening] (u) declaration (n) [mening]
SV Synonymer för förklaring EN Översättningar
manifest [tillkännagivande] (n) {n} manifest (formal)
affidavit [tillkännagivande] (n) (invariable) affidavit
skäl [motivering] (n) {n} argument
orsak [motivering] (n) (u) cause
grund [motivering] (a) (u) shallow (pej.)
anledning [motivering] (n) (u) occasion (formal)
utläggning [tolkning] (n) (u) amplification
utredning [tolkning] analysis
interpretation [tolkning] (n) (u) interpretation
belysning [nyckel] (n) (u) light
exeges [nyckel] (n) (u) exegesis
redogörelse [redovisning] (n) (u) exposition
räkenskap [redovisning] (n) (u) account
förgudning [förhärligande] (n) (u) deification
glorifiering [förhärligande] (n) glorification
stöd [skäl] (n) {n} prop
himmelsfärd [förhärligande] (n) (u) Ascension
motivering [skäl] (n) (u) motivation
apoteos [förhärligande] (n) (u) apotheosis
ledning [ledtråd] (n) (u) line