Söktermen förklaring har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
förklaring (n) [allmän] (u) declaration (n) [allmän]
förklaring (n) [ansvar] (u) justification (n) [ansvar]
förklaring (n) [allmän] (u) pronouncement (n) [allmän]
förklaring (u) definition
förklaring (n) [ansvar] (u) account (n) [ansvar]
SV Svenska EN Engelska
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) annunciation (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) announcement (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) declaration (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [mening] (u) declaration (n) [mening]
förklaring (n) [allmän] (u) statement (n) [allmän]
förklaring (n) [information] (u) explication (n) [information]
förklaring (n) [information] (u) explanation (n) [information]
förklaring (n) [ansvar] (u) explanation (n) [ansvar]
förklaring (n) [allmän] (u) explanation (n) [allmän]
förklaring (u) explanation
förklaring (n) [information] (u) elucidation (n) [information]
förklaring (n) [information] (u) clarification (n) [information]
förklaring (n) [mening] (u) profession (n) [mening]
förklaring (u) explicable
förklaring (u) illustration
SV Synonymer för förklaring EN Översättningar
läsart [tolkning] Lesart {f}
lösning [tolkning] (u Lösung {f}
upplösning [tolkning] (u Abbau {m} (m)
dechiffrering [tolkning] (u Entzifferung {f}
tydning [tolkning] (u Deutung {f}
meddelande [upplysning] n Telegramm {n}
underrättelse [upplysning] (u Kundschaft {f}
order [upplysning] (up Kommando {n}
befallning [upplysning] (u Befehl {m}
anvisning [upplysning] Anweisung (f)
besked [upplysning] Bescheid {m} (m)
stöd [skäl] n Gunst (f)
motivering [skäl] (u Begründung {f}
anmärkning [anteckning] (u Anmerkung {f}
randanmärkning [anteckning] Erläuterung {f}
hänvisning [anteckning] (u Hinweis {m}
tillägg [anteckning] n Verbesserung {f}
fotnot [anteckning] (u Fußnote {f}
upplysning [anteckning] (u Aufklärung {f}
kommentar [anteckning] (u Kommentar {m}