Söktermen förklaring har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
förklaring (n) [allmän] (u) declaration (n) [allmän]
förklaring (n) [ansvar] (u) justification (n) [ansvar]
förklaring (n) [allmän] (u) pronouncement (n) [allmän]
förklaring (u) definition
förklaring (n) [ansvar] (u) account (n) [ansvar]
SV Svenska EN Engelska
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) annunciation (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) announcement (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [tillkännagivande] (u) declaration (n) [tillkännagivande]
förklaring (n) [mening] (u) declaration (n) [mening]
förklaring (n) [allmän] (u) statement (n) [allmän]
förklaring (n) [information] (u) explication (n) [information]
förklaring (n) [information] (u) explanation (n) [information]
förklaring (n) [ansvar] (u) explanation (n) [ansvar]
förklaring (n) [allmän] (u) explanation (n) [allmän]
förklaring (u) explanation
förklaring (n) [information] (u) elucidation (n) [information]
förklaring (n) [information] (u) clarification (n) [information]
förklaring (n) [mening] (u) profession (n) [mening]
förklaring (u) explicable
förklaring (u) illustration
SV Synonymer för förklaring EN Översättningar
lösning [tolkning] (u solution
upplösning [tolkning] (u dissolution
dechiffrering [tolkning] (u deciphering
tydning [tolkning] (u interpretation
meddelande [upplysning] n errand
underrättelse [upplysning] (u notification (formal)
order [upplysning] (up behest
befallning [upplysning] (u behest
anvisning [upplysning] directive
besked [upplysning] answer
stöd [skäl] n grace
motivering [skäl] (u jusification
anmärkning [anteckning] (u animadversion
hänvisning [anteckning] (u reference
tillägg [anteckning] n add-on
fotnot [anteckning] (u footnote
upplysning [anteckning] (u enlightenment
kommentar [anteckning] (u comment
not [anteckning] (u seine
ledning [ledtråd] (u circuit