Söktermen förlåtelse har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
förlåtelse (n) [ursäkt] (u) apology (n) [ursäkt]
förlåtelse (n) [ursäkt] (u) excuse (n) [ursäkt]
förlåtelse (n) [överseende] (u) pardon (n) [överseende]
förlåtelse (n) [religion] (u) absolution (n) [religion]
förlåtelse (u) forgiveness
SV Svenska EN Engelska
förlåtelse (n) [fel] (u) forgiveness (n) [fel]
förlåtelse (u) pardon
SV Synonymer för förlåtelse EN Översättningar
benådning [förbarmande] (u amnesty
pardon [förbarmande] (u excuse
eftergift [förbarmande] n concession
tillgift [förbarmande] (u pardon
överseende [förbarmande] n indulgence
barmhärtighet [förbarmande] charity
mildhet [förbarmande] (u clemency
godhet [förbarmande] (u good
medlidande [förbarmande] n compassion
nåd [förbarmande] (u favour
tålamod [tolerans] n forbearance
straffrihet [nåd] (u impunity
amnesti [nåd] (u amnesty