Söktermen förmåga har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
förmåga (n) [duglighet] (u) capability (n) [duglighet]
förmåga (n) [duglighet] (u) capableness (n) [duglighet]
förmåga (u) ability
förmåga (n) [duglighet] (u) ability (n) [duglighet]
förmåga (n) [duglighet] (u) competence (n) [duglighet]
SV Svenska EN Engelska
förmåga (n) [duglighet] (u) capacity (n) [duglighet]
förmåga (u) faculty
förmåga (n) [ability, skill, or power] (u) faculty (n) [ability, skill, or power]
förmåga (n) [duglighet] (u) faculty (n) [duglighet]
förmåga (n) [duglighet] (u) aptitude (n) [duglighet]
förmåga (u) capacity
SV Synonymer för förmåga EN Översättningar
rätt [rättighet] correctly
berättigande [rättighet] authorization
kompetens [rättighet] (u competency
legitimation [rättighet] n badge
auktoritet [rättighet] (u authority
auktorisation [rättighet] (u authorization
myndighet [rättighet] (u authorit
bemyndigande [rättighet] n assent (formal)
fullmakt [rättighet] (u power of attorney
tillåtelse [rättighet] (u sanction
tillstånd [rättighet] n state
befogenhet [rättighet] right
talang [begåvad person] (u talent
ljus [begåvad person] n candle
begåvning [begåvad person] (u talent
vetande [kunskap] knowledge
färdighet [kunskap] (u faculty
skicklighet [kunskap] (u dexterity
merit [nödiga förutsättningar] merit (formal)
lämplighet [nödiga förutsättningar] (u timeliness