Söktermen förråd har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
förråd (n) [varor] {n} depository (n) [varor]
förråd (n) [kvantitet] {n} reserves (n) [kvantitet]
förråd (n) [matvaror] {n} supplies (n) [matvaror]
förråd (n) [matvaror] {n} provisions (n) [matvaror]
förråd (n) [byggnad] {n} repository (n) [byggnad]
SV Svenska EN Engelska
förråd (n) [varor] {n} depot (n) [varor]
förråd (n) [handel] {n} depot (n) [handel]
förråd (n) [varor] {n} warehouse (n) [varor]
förråd (n) [handel] {n} warehouse (n) [handel]
förråd (n) [varor] {n} storehouse (n) [varor]
förråd (n) [kvantitet] {n} reserve (n) [kvantitet]
förråd (n) [kvantitet] {n} supply (n) [kvantitet]
förråd {n} provision
förråd (n) [kvantitet] {n} store (n) [kvantitet]
förråd (n) [handel] {n} store (n) [handel]
förråd (n) [militärisk] {n} stockpile (n) [militärisk]
förråd (n) [kvantitet] {n} stock (n) [kvantitet]
förråd {n} store
förråd {n} stock
SV Synonymer för förråd EN Översättningar
grupp [samling] (u group
komplex [samling] n complex
massa [samling] (u crowd
antal [samling] n amount
uppsättning [samling] (u set
lager [samling] n warehouse
park [samling] (u garden
bestånd [samling] existence
palett [repertoar] (u palette
beredskap [upplag] (u preparedness
reserv [upplag] (u reserve
klenod [dyrbarhet] gem
rikedom [dyrbarhet] (u wealth
guldgruva [dyrbarhet] (u gold mine
skatt [dyrbarhet] (u tax
tillförsel [lager] (u provision
produktion [lager] (u production
tillgång [lager] (u] och efterfrågan [i access
magasin [skjul] n warehouse
lada [skjul] (u barn