Söktermen försök har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
försök (n) [styrka] {n} test (n) [styrka]
försök (n) [strävan] {n} endeavor (n) [strävan]
försök {n} effort
försök (n) [strävan] {n} effort (n) [strävan]
försök {n} case
SV Svenska EN Engelska
försök (n) [strävan] {n} try (n) [strävan]
försök {n} trial
försök {n} attempt
försök (n) [sport] {n} attempt (n) [sport]
försök (n) [strävan] {n} attempt (n) [strävan]
försök (n) [strävan] {n} striving (n) [strävan]
försök {n} lawsuit
försök {n} attempts
försök {n} essay
SV Synonymer för försök EN Översättningar
företag [påhitt] n empresas
streck [påhitt] n barra {f}
tilltag [påhitt] n modismo {m}
proposition [diskret undersökning] projeto {m}
förslag [diskret undersökning] n sugestão {f}
lockbete [diskret undersökning] n engodo {m}
experiment [rön] n julgamento {m}
undersökning [rön] (u exame {m}
granskning [rön] (u enquete
mätning [rön] (u medição {f}
prov [rön] n testes
risk [chanstagning] (u risco {m}
rövare [chanstagning] (u ladrão {m}
insats [investering] (u esforço {m}
ansträngning [investering] (u esforço {m}
koncentration [investering] (u concentração {f}
rudiment [början] n rudimento {m}
embryo [början] n embriões
anfall [början] n ataque {m}
ryck [början] n capricho {m}