Söktermen förstärka har 20 resultat
SV Svenska EN Engelska
förstärka (v) [stärka]
 • förstärkt
fortify (v) [stärka]
 • fortified
 • fortify
 • fortify
 • fortified
 • fortified
förstärka (v) [stärka] make firmer (v) [stärka]
förstärka (v) [höja] make greater (v) [höja]
förstärka (v) [höja]
 • förstärkt
enhance (v) [höja]
 • enhanced
 • enhance
 • enhance
 • enhanced
 • enhanced
förstärka (v) [vrede]
 • förstärkt
intensify (v) [vrede]
 • intensified
 • intensify
 • intensify
 • intensified
 • intensified
SV Svenska EN Engelska
förstärka (v) [höja]
 • förstärkt
intensify (v) [höja]
 • intensified
 • intensify
 • intensify
 • intensified
 • intensified
förstärka (v) [vrede]
 • förstärkt
heighten (v) [vrede]
 • heightened
 • heighten
 • heighten
 • heightened
 • heightened
förstärka (v) [höja]
 • förstärkt
heighten (v) [höja]
 • heightened
 • heighten
 • heighten
 • heightened
 • heightened
förstärka (v) [elektronik]
 • förstärkt
amplify (v) [elektronik]
 • amplified
 • amplify
 • amplify
 • amplified
 • amplified
förstärka (v) [allmän]
 • förstärkt
amplify (v) [allmän]
 • amplified
 • amplify
 • amplify
 • amplified
 • amplified
förstärka
 • förstärkt
amplify
 • amplified
 • amplify
 • amplify
 • amplified
 • amplified
förstärka (v) [vrede]
 • förstärkt
inflame (v) [vrede]
 • inflamed
 • inflame
 • inflame
 • inflamed
 • inflamed
förstärka (v) [höja]
 • förstärkt
augment (v) [höja]
 • augmented
 • augment
 • augment
 • augmented
 • augmented
förstärka (v) [position]
 • förstärkt
consolidate (v) [position]
 • consolidated
 • consolidate
 • consolidate
 • consolidated
 • consolidated
förstärka (v) [allmän]
 • förstärkt
reinforce (v) [allmän]
 • reinforced
 • reinforce
 • reinforce
 • reinforced
 • reinforced
förstärka
 • förstärkt
reinforce
 • reinforced
 • reinforce
 • reinforce
 • reinforced
 • reinforced
förstärka (v) [stärka]
 • förstärkt
strengthen (v) [stärka]
 • strengthened
 • strengthen
 • strengthen
 • strengthened
 • strengthened
förstärka (v) [position]
 • förstärkt
strengthen (v) [position]
 • strengthened
 • strengthen
 • strengthen
 • strengthened
 • strengthened
förstärka
 • förstärkt
fortify
 • fortified
 • fortify
 • fortify
 • fortified
 • fortified
förstärka augmented
SV Synonymer för förstärka EN Översättningar
inträda [tillkomma] enter
möta [tillkomma] envisage
hända [tillkomma] betide
framhålla [framhäva] point out
accentuera [framhäva] accentuate
poängtera [framhäva] emphasize
betona [framhäva] emphasize
kursivera [framhäva] italicize
skärpa [framhäva] (u exacerbate (formal)
understryka [framhäva] emphasize
rädda [hjälpa] fearing
bistå [hjälpa] assist
frälsa [hjälpa] save (formal)
undsätta [hjälpa] succour
framhäva [lägga vikt vid] highlight
hävda [lägga vikt vid] assert
markera [lägga vikt vid] highlight
driva i höjden [skruva upp] boost
öka [skruva upp] accrue
förhöja [öka] augment