Söktermen förtära har 3 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
förtära devour
förtära consume
förtära eat
SV Synonymer för förtära EN Översättningar
intaga [inmundiga] take
konsumera [inmundiga] consume
avnjuta [inmundiga] enjoy
äta [inmundiga] have lunch (or dinner ..)
njuta av [äta] relish
tära [äta] consume
använda [förbruka] employ
göra slut på [förbruka] use
dricka [förbruka] (u drink
sätta i sig [förbruka] clean off (informal)
sluka [göra slut på] gobble
tära på [göra slut på] make inroads upon
begagna [göra slut på] use
förslösa [göra slut på] fritter away
slösa [göra slut på] squander
ge ut [göra slut på] dispense
öda [göra slut på] waste
förbruka [göra slut på] expend
tillintetgöra [förstöra] eradicate
skövla [förstöra] devastate