Söktermen förutse har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
förutse
 • förutsedd
anticipate
 • anticipated
 • anticipate
 • anticipate
 • anticipated
 • anticipated
förutse (v) [framtid]
 • förutsedd
anticipate (v) [framtid]
 • anticipated
 • anticipate
 • anticipate
 • anticipated
 • anticipated
förutse (v) [plan] provide for (v) [plan]
förutse (v n) [estimate future conditions]
 • förutsedd
forecast (v n) [estimate future conditions]
 • forecast
 • forecast
 • forecast
 • forecast
 • forecast
förutse (v) [framtid]
 • förutsedd
envisage (v) [framtid]
 • envisaged
 • envisage
 • envisage
 • envisaged
 • envisaged
SV Svenska EN Engelska
förutse (v) [framtid]
 • förutsedd
envision (v) [framtid]
 • envisioned
 • envision
 • envision
 • envisioned
 • envisioned
förutse (v) [framtid]
 • förutsedd
foresee (v) [framtid]
 • foreseen
 • foresee
 • foresee
 • foresaw
 • foresaw
förutse (v) [to anticipate]
 • förutsedd
foresee (v) [to anticipate]
 • foreseen
 • foresee
 • foresee
 • foresaw
 • foresaw
förutse
 • förutsedd
foresee
 • foreseen
 • foresee
 • foresee
 • foresaw
 • foresaw