Söktermen fabricate har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
fabricate (v) [manufacture]
 • fabricated
 • fabricate
 • fabricate
 • fabricated
 • fabricated
tillverka (v) [manufacture]
 • tillverkad
fabricate (v) [manufacture]
 • fabricated
 • fabricate
 • fabricate
 • fabricated
 • fabricated
producera (v) [manufacture]
 • producerad
fabricate (v) [manufacture] sätta ihop (v) [manufacture]
fabricate (v) [manufacture]
 • fabricated
 • fabricate
 • fabricate
 • fabricated
 • fabricated
hopsätta (v) [manufacture]
 • hopsatt
fabricate (v) [invent] hitta på (v) [invent]
EN Engelska SV Svenska
fabricate
 • fabricated
 • fabricate
 • fabricate
 • fabricated
 • fabricated
uppfinna
 • uppfunnen
fabricate (v) [invent] dikta ihop (v) [invent]
fabricate (v) [invent]
 • fabricated
 • fabricate
 • fabricate
 • fabricated
 • fabricated
fabricera (v) [invent]
 • fabricerad
fabricate (v) [invent] ljuga ihop (v) [invent]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fabricate SV Översättningar
hammer [shape metal] hammare (u)
produce [shape metal] skapa
fashion [shape metal] (formal mode {n}
forge [shape metal] ässja
lie [activity] ljuga
fib [activity] (informal en liten lögn
invent [activity] dikta
fable [activity] saga (u)
manufacture [put together] förfärdiga
erect [put together] resa upp
build [put together] ökas
set up [put together] planerad
construct [put together] anlägga
join [put together] skarv (u)
assemble [put together] dra samman
make [build] åstadkomma
weave [build] väv
rear [build] uppföda
devise [build] uppfinna
coin [lie] mynt {n}