Söktermen faction har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
faction split {n}
faction parti {n}
faction (n) [general] fraktion (n) [general] (u)
faction (n) [group of people] fraktion (n) [group of people] (u)
faction (n) [general] partigrupp (n) [general] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för faction SV Översättningar
organisation [group] organisation (u)
organization [group] samfund {n}
company [group] sällskap {n}
clique [group] klick (u)
class [group] klass (u)
coterie [group] klick (u)
sect [group] sekt (u)
set [group] ställa
camp [group of dissidents] läger {n}
party [group of dissidents] samkväm
combine [group of dissidents] slå samman
cabal [group of dissidents] kabal
bloc [group of dissidents] block {n}
conspiracy [group of dissidents] konspiration (u)
disunity [dissension] oenighet (u)
conflict [dissension] konflikt (u)
disagreement [dissension] meningsskiljaktighet (u)
quarrel [dissension] kivas
association [alliance] umgänge {n}
coalition [alliance] koalition (u)