Söktermen falla har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
fälla (v) [botanik] (u)
 • fälld
shed (v) [botanik]
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
fälla (v) [rättsvetenskap] (u) find guilty (v) [rättsvetenskap]
fälla (v) [rättsvetenskap] (u)
 • fälld
convict (v) [rättsvetenskap]
 • convicted
 • convict
 • convict
 • convicted
 • convicted
fälla (v) [träd] (u) chop down (v) [träd]
fälla (v) [rättsvetenskap] (u)
 • fälld
condemn (v) [rättsvetenskap]
 • condemned
 • condemn
 • condemn
 • condemned
 • condemned
SV Svenska EN Engelska
fälla (v) [zoologi] (u)
 • fälld
molt (v) [zoologi]
 • molted
 • molt
 • molt
 • molted
 • molted
fälla (n) [allmän] (u) mantrap (n) [allmän]
fälla (v) [allmän] (u) strike down (v) [allmän]
fälla (v) [zoologi] (u)
 • fälld
shed (v) [zoologi]
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
fälla (n) [bedrägeri] (u)
 • fälld
snare (n) [bedrägeri]
 • snared
 • snare
 • snare
 • snared
 • snared
fälla (v) [falla] (u) trip up (v) [falla]
fälla (v) [hugga ned] (u) bring down (v) [hugga ned]
fälla (v) [hugga ned] (u)
 • fälld
fell (v) [hugga ned]
 • felled
 • fell
 • fell
 • felled
 • felled
fälla (v) [hugga ned] (u) cut down (v) [hugga ned]
fälla (n) [bedrägeri] (u) setup (n) [bedrägeri] (informal)
fälla (n) [djur] (u)
 • fälld
trap (n) [djur]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fälla (n) [bedrägeri] (u)
 • fälld
trap (n) [bedrägeri]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fälla (u)
 • fälld
trap
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fälla (u)
 • fälld
convict
 • convicted
 • convict
 • convict
 • convicted
 • convicted
SV Synonymer för falla EN Översättningar
droppa [rinna] dryppe (v n acronym)
trilla [rinna] falde
snubbla [ramla] snuble (n v)
störta [välta] omstyrte (v)
ebba ut [sjunka] ebbe ud (v n)
vila [lägga sig] hvile (n v)
lägga [lägga sig] kasse
kränga [stå snett] sælge
välta [ta överbalansen] omstyrte (v)
gå ned [sänka sig] gå ned (v n adj)
sänka [sänka sig] indfatte (v n adj)
segla [färdas under segel] flyve
flyga [virvla] flyve
driva [virvla] få til at arbejde (n v)
gå i stöpet [misslyckas] ebbe ud (v n)
spricka [misslyckas] sprække (n v)
gulna [torka bort] gulne (adj n v)
[torka bort] ophøre (v)
ligga [hänga] være
strömma [skvala] strømme