Söktermen fallacy har 7 resultat
ENEngelskaSVSvenska
fallacy(n)[idea] misstag(n){n}[idea]
fallacy bedräglighet(u)
fallacy(n)[deceptive or false appearance] bedräglighet(n)[deceptive or false appearance](u)
fallacy(n)[idea] villfarelse(n)[idea](u)
fallacy(n)[idea] vanföreställning(n)[idea](u)
ENEngelskaSVSvenska
fallacy(n)[reasoning] sofism(n)[reasoning](u)
fallacy(n)[reasoning] falsk slutledning(n)[reasoning](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för fallacySVÖversättningar
misconception[fallacious reasoning]missuppfattning(u)
delusion[fallacious reasoning]villfarelse(u)
equivocation[fallacious reasoning]tvetydighet(u)
sophistry[fallacious reasoning](formalsofism(u)
idol[trick]idol(u)
deception[trick]bedrägeri{n}
error[trick]missuppfattning(u)
mirage[trick]fata morgana(invariable)
phantasm[trick](literaturefantasibild(u)
fancy[trick]tycka om
chimera[falseness]chimär(u)
fantasy[falseness]fantasi(u)
illusion[falseness]synvilla(u)
inconsistency[deviation from truth]inkonsekvens(u)
deceit[deviation from truth]knep{n}
evasion[deviation from truth]flykt(u)
quibble[deviation from truth]slingra sig
quibbling[deviation from truth]spetsfundig