Söktermen falling har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
falling falla

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för falling SV Översättningar
collapse [economy] kollaps (u)
depression [economy] nedgång (u)
failure [economy] misslyckas
ruin [economy] ruin (u)
crash [economy] flyghaveri
descending [descent] minskande {n}
degradation [descent] nedbrytning
plunge [descent] rusa
downfall [descent] skyfall (u)