Söktermen falsk har 42 resultat
SV Svenska EN Engelska
falsk (a) [fingerad] bogus (a) [fingerad]
falsk (a) [resonerande] spurious (a) [resonerande]
falsk (a) [argument] fallacious (a) [argument]
falsk (a) [argument] deceptive (a) [argument]
falsk (a) [argument] misleading (a) [argument]
SV Svenska EN Engelska
falsk (a) [dokument] forged (a) [dokument]
falsk (a) [förfalskad] counterfeit (a) [förfalskad]
falsk (a) [förfalskad] artificial (a) [förfalskad]
falsk (a) [förfalskad] not genuine (a) [förfalskad]
falsk (a) [fingerad] pretended (a) [fingerad]
falsk (a) [namn] fictive (a) [namn]
falsk (a) [osann] untrue (a) [osann]
falsk (a) [allmän] fake (a) [allmän]
falsk (adj n v) [not real] fake (adj n v) [not real]
falsk (a) [allmän] phoney (a) [allmän]
falsk (a) [oärlig] disingenuous (a) [oärlig]
falsk insincere
falsk (a) [oärlig] insincere (a) [oärlig]
falsk (a) [oärlig] not straightforward (a) [oärlig]
falsk (a) [idé] mistaken (a) [idé]
falsk (a) [dokument] spurious (a) [dokument]
falsk (a) [namn] fictitious (a) [namn]
falsk (a) [uppförande] ambidextrous (a) [uppförande]
falsk (a) [uppförande] double-dealing (a) [uppförande]
falsk (adj) [dishonest; based on fraud or deception] fraudulent (adj) [dishonest; based on fraud or deception]
falsk (a) [idé] wrong (a) [idé]
falsk (a) [oärlighet] double-faced (a) [oärlighet]
falsk (a) [oärlighet] hypocritical (a) [oärlighet]
falsk (adj) [deceitful, hypocritical or duplicitous] two-faced (adj) [deceitful, hypocritical or duplicitous]
falsk (a) [oärlighet] two-faced (a) [oärlighet]
falsk dummy (informal)
falsk (a) [imitation] dummy (a) [imitation] (informal)
falsk (a) [dokument] falsified (a) [dokument]
falsk (a) [allmän] false (a) [allmän]
falsk (a) [fingerad] false (a) [fingerad]
falsk (a) [förfalskad] false (a) [förfalskad]
falsk (a) [osann] false (a) [osann]
falsk (adj) [false] spurious (adj) [false]
falsk phoney
falsk bogus
falsk false
falsk pseudo
SV Synonymer för falsk EN Översättningar
illojal [förrädisk] disloyal
bedräglig [förrädisk] deceptive
lömsk [förrädisk] disingenuousness
opålitlig [förrädisk] untrustworthy
svekfull [förrädisk] perfidious (formal)
trolös [förrädisk] faithless
missledande [missvisande] n deceptive
vilseledande [missvisande] n deceptively
illusorisk [missvisande] illusive
gäckande [missvisande] elusive
overklig [missvisande] unreal
fiktiv [missvisande] fictitious
oriktig [missvisande] erroneous (formal)
försåtlig [missvisande] insidious
konstlad [hycklad] affected
föregiven [hycklad] feign
skenbar [hycklad] seeming
sken- [hycklad] sham
kvasi- [hycklad] quasi
påstådd [hycklad] alleged