Söktermen fastställa har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
fastställa (v) [tid]
 • fastställd
state (v) [tid]
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
fastställa (v) [tid]
 • fastställd
appoint (v) [tid]
 • appointed
 • appoint
 • appoint
 • appointed
 • appointed
fastställa (v) [överenskommelse]
 • fastställd
fix (v) [överenskommelse]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fastställa (v) [problem]
 • fastställd
locate (v) [problem] (formal)
 • located
 • locate
 • locate
 • located
 • located
fastställa (v) [allmän]
 • fastställd
determine (v) [allmän]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
SV Svenska EN Engelska
fastställa (v) [betydelse]
 • fastställd
determine (v) [betydelse]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
fastställa (v) [tid]
 • fastställd
determine (v) [tid]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
fastställa
 • fastställd
establish
 • established
 • establish
 • establish
 • established
 • established
fastställa (v) [sanning]
 • fastställd
establish (v) [sanning]
 • established
 • establish
 • establish
 • established
 • established
fastställa (v) [tid]
 • fastställd
set (v) [tid]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
fastställa (v) [tid]
 • fastställd
specify (v) [tid]
 • specified
 • specify
 • specify
 • specified
 • specified
fastställa (v) [orsak]
 • fastställd
identify (v) [orsak]
 • identified
 • identify
 • identify
 • identified
 • identified
fastställa (v) [problem]
 • fastställd
identify (v) [problem]
 • identified
 • identify
 • identify
 • identified
 • identified
fastställa
 • fastställd
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
SV Synonymer för fastställa EN Översättningar
överenskomma [förbereda] agree
bestämma [fatta beslut om] determine
avgöra [fatta beslut om] determine
fastslå [fatta beslut om] settle firmly
fixera [fatta beslut om] fix
stadga [fatta beslut om] (u ordinance (formal)
besluta [fatta beslut om] decide
föreskriva [avgöra] prescribe
påbjuda [avgöra] prescribe
förordna [avgöra] ordain
stipulera [avgöra] stipulate
avtala [avgöra] prearrange
stadfästa [göra laglig] ratify (formal)
bemyndiga [göra laglig] authorize
auktorisera [göra laglig] enable
göra upp [avtala] bring to a conclusion
enas [avtala] make it up
bli ense [avtala] reach an agreement
diktera [förordna] dictate
befalla [förordna] order