Söktermen favör har 11 resultat
SV Synonymer för favor EN Översättningar
förmån [tjänst] (u boon (formal)
medgivande [tjänst] n acquiescence
tillmötesgående [tjänst] n accommodating
rättighet [företräde] (u privilege
privilegium [företräde] n privilege
prerogativ [företräde] n prerogative
nåd [förmån] (u favour
välgärning [förmån] (u kind deed
ynnest [förmån] (u favour
gagn [nytta] n benefit
bästa [nytta] choice
välvilja [ynnest] (u benevolence
vänlighet [ynnest] (u affability
protektion [ynnest] (u protection
gunst [ynnest] (u favour
EN Engelska SV Svenska
favor (n) [action] tjänst (n) [action] (u)
favor (n v) [deed in which help is voluntarily provided] tjänst (n v) [deed in which help is voluntarily provided] (u)
favor (v) [plan] gilla (v) [plan]
favor (v) [general] gynna (v) [general]
favor (v) [general] favorisera (v) [general]
favor (n) [action] gunst (n) [action] (u)
favor (n) [favoritism] gunst (n) [favoritism] (u)
favor (n) [favoritism] ynnest (n) [favoritism] (u)
favor (n) [favoritism] preferens (n) [favoritism] (u)
favor (v) [plan] vara välvilligt inställd till (v) [plan]
favor populär

Engelska Svenska översättingar