Söktermen favör har 11 resultat
SVSynonymer för favorENÖversättningar
förmån[tjänst](uboon(formal)
medgivande[tjänst]nacquiescence
tillmötesgående[tjänst]naccommodating
rättighet[företräde](uprivilege
privilegium[företräde]nprivilege
prerogativ[företräde]nprerogative
nåd[förmån](ufavour
välgärning[förmån](ukind deed
ynnest[förmån](ufavour
gagn[nytta]nbenefit
bästa[nytta]choice
välvilja[ynnest](ubenevolence
vänlighet[ynnest](uaffability
protektion[ynnest](uprotection
gunst[ynnest](ufavour
ENEngelskaSVSvenska
favor(n)[action] tjänst(n)[action](u)
favor(n v)[deed in which help is voluntarily provided] tjänst(n v)[deed in which help is voluntarily provided](u)
favor(v)[plan]
 • favored
 • favor
 • favor
 • favored
 • favored
gilla(v)[plan]
 • gillad
favor(v)[general]
 • favored
 • favor
 • favor
 • favored
 • favored
gynna(v)[general]
 • gynnad
favor(v)[general]
 • favored
 • favor
 • favor
 • favored
 • favored
favorisera(v)[general]
 • favoriserad
favor(n)[action] gunst(n)[action](u)
favor(n)[favoritism] gunst(n)[favoritism](u)
favor(n)[favoritism] ynnest(n)[favoritism](u)
favor(n)[favoritism] preferens(n)[favoritism](u)
favor(v)[plan] vara välvilligt inställd till(v)[plan]
favor populär

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för favorSVÖversättningar
accommodation[courtesy]調整(n)
benefit[courtesy]恩恵(n v)
service[courtesy]サービス(n v)
tribute[gift]オマージュ(n)
compliment[gift]お世辞(n v)
sanction[prefer]許可(n v)
assist[aid]手伝う
help[aid]ヘルプ(herupu)