Söktermen fel har 39 resultat
SV Svenska EN Engelska
fel (o) [plan] {n} amiss (o) [plan]
fel (n) [skavank] {n} flaw (n) [skavank]
fel (n) [skavank] {n} imperfection (n) [skavank]
fel (n) [förseelse] {n} demerit (n) [förseelse]
fel (n) [misstag] {n} error (n) [misstag]
SV Svenska EN Engelska
fel (n) [misstag] {n} mistake (n) [misstag]
fel (o) [galet] {n} incorrectly (o) [galet]
fel (o) [galet] {n} wrongly (o) [galet]
fel (o) [galet] {n} amiss (o) [galet]
fel (n) [föremål] {n} flaw (n) [föremål]
fel (a) [svar] {n} false (a) [svar]
fel (a) [addition] {n} not correct (a) [addition]
fel (a) [svar] {n} erroneous (a) [svar] (formal)
fel (a) [svar] {n} incorrect (a) [svar]
fel (n) [allmän] {n} slip-up (n) [allmän]
fel (o) [plan] {n} awry (o) [plan]
fel (n prep) [defect] {n} failing (n prep) [defect]
fel {n} errors
fel (o) [plan] {n} wrong (o) [plan]
fel (n) [föremål] {n} defect (n) [föremål]
fel (n) [skavank] {n} weakness (n) [skavank]
fel (n) [rykte] {n} blemish (n) [rykte]
fel (a) [tid] {n} bad (a) [tid]
fel (a) [addition] {n} wrong (a) [addition]
fel (o) [galet] {n} wrong (o) [galet]
fel (n) [person] {n} fault (n) [person]
fel (a) [svar] {n} wrong (a) [svar]
fel (a) [tid] {n} wrong (a) [tid]
fel (a) [val] {n} wrong (a) [val]
fel {n} fault
fel (n) [föremål] {n} fault (n) [föremål]
fel (n) [förseelse] {n} fault (n) [förseelse]
fel (n) [misstag] {n} fault (n) [misstag]
fel {n} defect
fel {n} blemish
fel {n} error
fel {n} wrong
fel {n} failure
SV Synonymer för fel EN Översättningar
tok [på tok] лох (n)
hopp [lucka] n скачо́к (n v)
avbrott [lucka] n наруше́ние (n v)
fördärv [synd] n ги́бель (n v)
ovana [synd] поро́к (n adj prep)
last [synd] (u поро́к (n adj prep)
brist [defekt] (u дефе́кт (n)
skavank [defekt] (u поро́к (n adj prep)
fläck [defekt] (u пя́тнышко (n v)
misslyckande [bom] n крах (m)
misstag [oklok åtgärd] n оши́бка (n v)
blunder [oklok åtgärd] (u оши́бка (n v)
falsk [felaktig] подде́льный (adj)
osann [felaktig] непра́вильный (adj adv)
inkorrekt [felaktig] оши́бочный (adj adv n v)
opassande [felaktig] неподходя́щий (adj adv n v)
olämplig [felaktig] дурно́й (adj adv n v)
ohållbar [felaktig] несостоя́тельный (adj)
grundlös [felaktig] необосно́ванный (adj)
galen [felaktig] безрассудный (adj)
EN Engelska SV Svenska
Fel Galla