Söktermen fela har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
fela (v) [make a mistake] err (v) [make a mistake] (formal)
fela fiddle
fela err (formal)
fela fail
SV Synonymer för fela EN Översättningar
fattas [vara ogjord] be lacking
återstå [vara ogjord] be left
överträda [begå synd] trespass (formal)
bryta mot [begå synd] contravene (formal)
synda [begå synd] sin
saknas [fattas] missing
tryta [fattas] fall short
svika [fattas] fail
utebli [fattas] stay away
brista [fattas] break
kränka [förbryta sig mot] outrage
åsidosätta [förbryta sig mot] override
bryta [förbryta sig mot] break off
violin [fiol] (u violin
krävas [brista] behoove
restera [brista] remain
fiol [giga] (u violin
stråkinstrument [violin] n strings
förorätta [förbryta sig] injure