Söktermen fickle har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
fickle (a) [behavior] lynnig (a) [behavior]
fickle (a) [behavior] oberäknelig (a) [behavior]
fickle lättsinnig
fickle (a) [behavior] opålitlig (a) [behavior]
fickle (a) [behavior] nyckfull (a) [behavior]
EN Engelska SV Svenska
fickle (adj) [quick to change one’s opinion or allegiance] nyckfull (adj) [quick to change one’s opinion or allegiance]
fickle (a) [behavior] kapriciös (a) [behavior]
fickle (a) [behavior] ombytlig (a) [behavior]
fickle (a) [weather] ombytlig (a) [weather]
fickle (a) [change] föränderlig (a) [change]
fickle (a) [weather] ostadig (a) [weather]
fickle (a) [change] variabel (a) [change] (u)
fickle flyktig person
fickle (adj) [quick to change one’s opinion or allegiance] ombytliga (adj) [quick to change one’s opinion or allegiance] (adj)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fickle SV Översättningar
unstable [flighty] ranglig
inconstant [flighty] (formal obeständig
variable [flighty] variabel (u)
capricious [flighty] oförutsägbar
erratic [flighty] kringirrande
frivolous [flighty] obetydlig
volatile [flighty] ombytlig
untrue [unfaithful] osann
wandering [unfaithful] vandring (u)
perfidious [unfaithful] (formal svekfull
false [unfaithful] osann
adulterous [unfaithful] utomäktenskaplig
flighty [changeable] flyktig
whimsical [changeable] underlig
shifting [changeable] skiftande
fitful [changeable] ryckig
unsteady [undependable] ostadig
wavering [undependable] vacklan
uncertain [undependable] villrådig
shifty [undependable] skum {n}