Söktermen fictional har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
fictional (a) [story] uppdiktad (a) [story]
fictional (a) [story] diktad (a) [story]
fictional (a) [story] låtsad (a) [story]
fictional (adj) [invented, as opposed to real] fiktiv (adj) [invented, as opposed to real]
fictional (a) [story] fiktiv (a) [story]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fictional SV Översättningar
fanciful [imaginary] fantasifull
fantastic [imaginary] sagolik
illusory [imaginary] illusoriskt
fictitious [imaginary] fiktiv
mythical [made up] mytisk
false [made up] osann
legendary [made up] legendariska
fabled [made up] legendarisk
fabulous [made up] sagolik