Söktermen fiery har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
fiery eldig
fiery hetsig

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fiery SV Översättningar
blazing [burning] i lågor
on fire [burning] i lågor
aflame [burning] brinnande
flaming [burning] förbannad (informal)
ablaze [burning] i lågor
passionate [characteristic] lidelsefull
torrid [characteristic] (literature förbränd
vehement [characteristic] häftig
fierce [characteristic] våldsam
extreme [characteristic] ytterst
impassioned [characteristic] lidelsefull
intense [characteristic] innerlig
ardent [characteristic] het
sensational [passionate] (informal sensationell
glaring [passionate] uppenbar
vivid [passionate] livfull
unrestrained [passionate] obehärskad
lurid [passionate] spöklik
heated [property] uppvärmd
burning [property] brännande