Söktermen find har 13 resultat
EN Engelska SV Svenska
find
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
skaffa
 • skaffad
find (v) [opinion]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
bedöma (v) [opinion]
 • bedömd
find (v) [opinion]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
anse (v) [opinion]
 • ansedd
find (v) [discover]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
upptäcka (v) [discover]
 • upptäckt
find (v) [discover]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
finna (v) [discover]
 • funnen
EN Engelska SV Svenska
find (v) [general]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
finna (v) [general]
 • funnen
find (v) [opinion]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
finna (v) [opinion]
 • funnen
find (v) [discover]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
uppdaga (v) [discover]
 • uppdagad
find (n) [objects] upptäckt (n) [objects] (u)
find (n) [objects] fynd (n) {n} [objects]
find få tag i
find (v) [general]
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
hitta (v) [general]
 • hittad
find
 • found
 • find
 • find
 • found
 • found
påträffa
 • påträffad

Engelska Svenska översättingar