Söktermen finish off har 10 resultat
EN Engelska SV Svenska
finish off avsluta
finish off (v) [job] fullborda (v) [job]
finish off (v) [to finish completely] slutföra (v) [to finish completely]
finish off (v) [to finish completely] fullfölja (v) [to finish completely]
finish off (v) [food] göra slut på (v) [food]
EN Engelska SV Svenska
finish off (v) [food] äta upp (v) [food]
finish off (v) [drink] dricka upp (v) [drink]
finish off (v) [job] lägga sista handen vid (v) [job]
finish off (v) [animals] avliva (v) [animals]
finish off (v) [to finish completely] ta slut på (v) [to finish completely] (v)

EN SV Översättningar för finish

finish (v) [intransitive]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
upphöra (v) [intransitive]
 • upphörd
finish (v) [competition]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
sluta (v) [competition]
 • sluten
finish (v) [intransitive]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
sluta (v) [intransitive]
 • sluten
finish (v) [meeting]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
sluta (v) [meeting]
 • sluten
finish (v) [subject]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
sluta (v) [subject]
 • sluten
finish (v) [assignment]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
avsluta (v) [assignment]
 • avsluten
finish (v) [meeting]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
avsluta (v) [meeting]
 • avsluten
finish (v) [subject]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
avsluta (v) [subject]
 • avsluten
finish (v) [assignment]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
fullborda (v) [assignment]
 • fullbordad
finish (v) [job]
 • finished
 • finish
 • finish
 • finished
 • finished
fullborda (v) [job]
 • fullbordad

EN SV Översättningar för off


Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för finish off SV Översättningar
destroy [kill] spöa
murder [kill] mord {n}
dispatch [kill] expediera
swallow [ingest] sluka
eat [ingest] gnaga
devour [ingest] förtära
guzzle [ingest] (informal vräka i sig
consume [ingest] tära
whip [beat] piska
defeat [beat] förlust (u)
eliminate [beat] (informal avlägsna
clean up [beat] sanera
culminate [consequence] nå en höjdpunkt
cap [consequence] luva
crown [consequence] tandkrona (n adj v)
peak [consequence] kulmen {n}
consummate [consequence] fulländad
conclude [consequence] konkludera
achieve [consequence] uppnå
climax [consequence] klimax (u)