Söktermen fire at will har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
fire at will (phrase) [military command] (phrase) efterhand eld (phrase) [military command] (phrase)

EN SV Översättningar för fire

fire (v) [job] (informal) avskeda (v) [job]
fire (v) [job] (informal) avsätta (v) [job]
fire (informal) brand (u)
fire (n) [disaster] (informal) brand (n) [disaster] (u)
fire (informal) eld (u)
fire (n) [general] (informal) eld (n) [general] (u)
fire (v) [gun] (informal) skjuta (v) [gun]
fire (informal) brasa

EN SV Översättningar för at

at (o) [price] för (o) [price]
at till
at
at (o) [time] (o) [time]
at (o) [proximity] vid (o) [proximity]
at (o) [time] vid (o) [time]
at (o) [proximity] nära (o) [proximity]
at i
at hos
at vid

EN SV Översättningar för will

will (v) [auxiliary verb] vilja (v) [auxiliary verb]
will (n) [mental faculty] vilja (n) [mental faculty]
will skall {n}
will (v) [auxiliary verb] kunna (v) [auxiliary verb]
will (n) [To bequeath] testamentera (n) [To bequeath]
will (v) [law] testamentera (v) [law]
will (v) [auxiliary verb] komma att (v) [auxiliary verb]
will (v) [future] komma att (v) [future]
will (n) [law] testamente (n) {n} [law]
will kommer att