Söktermen first-rate har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
first-rate (a) [job] förträfflig (a) [job]
first-rate (a) [job] förstaklassig (a) [job]
first-rate (a) [job] prima (a) [job]
first-rate (a) [job] utmärkt (a) [job]
first-rate (a) [job] ypperlig (a) [job]
EN Engelska SV Svenska
first-rate (a) [quality] förstklassig (a) [quality]
first-rate (a) [quality] första klassens (a) [quality]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för first-rate SV Översättningar
best [excellent] bästa
choice [excellent] bästa
superior [excellent] förstklassig
fine [excellent] OK (adj adv n v)
splendid [excellent] präktig
crack [excellent] smäll (u)
capital [excellent] versal
expert [outstanding] expert-
distinguished [outstanding] distingera
ace [outstanding] (informal stjärna (u)
established [distinguished] stam-
excellent [distinguished] utmärkt
standard [distinguished] fana (u)
well-known [distinguished] välbekant
famous [distinguished] framstående
flawless [distinguished] otadlig
classical [distinguished] klassisk
virtuous [meritorious] dygdesam (adj)
worthy [meritorious] förtjänt
valuable [meritorious] värdefull