Söktermen fix har 23 resultat
SV Synonymer för fix EN Översättningar
rotfast [orörlig] arraigado
orubblig [orörlig] obstinado
outplånlig [oförstörbar] indeleble
ingrodd [oförstörbar] obstinado
outrotlig [oförstörbar] tenaz
beständig [oföränderlig] uniforme {m}
bestående [oföränderlig] prolongado
varaktig [oföränderlig] prolongado
fast [oföränderlig] decidido
jämn [oföränderlig] alineado
oförändrad [oföränderlig] inmutable
ihållande [oföränderlig] tenaz
oavbruten [oföränderlig] seguido
konstant [oföränderlig] constante {f}
bunden [regelbunden] obligado
reguljär [regelbunden] regular
bestämd [regelbunden] determinado
permanent [regelbunden] sin cesar
stadig [fast] constante {f}
orörlig [fast] inmóvil
EN Engelska SV Svenska
fix (v) [person] muta (v) [person]
fix (v) [plans] komma överens om (v) [plans]
fix montera
fix (v) [plans] avtala (v) [plans]
fix (v) [animals] snöpa (v) [animals]
fix (v) [animals] sterilisera (v) [animals]
fix (v) [animals] kastrera (v) [animals]
fix (v) [repair] greja (v) [repair]
fix häfta
fix (v) [photography] fixera (v) [photography]
fix (v) [animals] gälla (v) [animals]
fix (v) [agreement] fastställa (v) [agreement]
fix (v) [election] göra upp (v) [election]
fix (v) [person] besticka (v) [person]
fix (v) [repair] reparera (v) [repair]
fix (v) [agreement] bestämma (v) [agreement]
fix (v) [attach] sätta fast (v) [attach]
fix laga
fix (v) [repair] fixa (v) [repair] (informal)
fix (v) [election] fixa (v) [election] (informal)
fix (v) [achievement] fixa (v) [achievement] (informal)
fix (v) [achievement] ordna (v) [achievement]
fix (v) [attach] fästa (v) [attach]

Engelska Svenska översättingar