Söktermen fix har 23 resultat
SV Synonymer för fix EN Översättningar
orubblig [orörlig] непреклонен (adj n)
fast [oföränderlig] силно (v n adj adv int)
jämn [oföränderlig] изравнен (adj n v)
konstant [oföränderlig] константа (adj n)
bestämd [regelbunden] решителен (adj)
mani [fix idé] (u мания (n v)
stadig [fast] еднообразен (adj v adv n)
stabil [fast] стабилен (n v adj)
färdig [på förhand utformad] извършен (adj v)
EN Engelska SV Svenska
fix (v) [person]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
muta (v) [person]
 • mutad
fix (v) [plans] komma överens om (v) [plans]
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
montera
 • monterad
fix (v) [plans]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
avtala (v) [plans]
 • avtalad
fix (v) [animals]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
snöpa (v) [animals]
 • snöpt
fix (v) [animals]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
sterilisera (v) [animals]
 • steriliserad
fix (v) [animals]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
kastrera (v) [animals]
 • kastrerad
fix (v) [repair]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
greja (v) [repair]
 • grejad
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
häfta
 • häftad
fix (v) [photography]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixera (v) [photography]
 • fixerad
fix (v) [animals]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
gälla (v) [animals]
 • gälld
fix (v) [agreement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fastställa (v) [agreement]
 • fastställd
fix (v) [election] göra upp (v) [election]
fix (v) [person]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
besticka (v) [person]
 • bestucken
fix (v) [repair]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
reparera (v) [repair]
 • reparerad
fix (v) [agreement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
bestämma (v) [agreement]
 • bestämd
fix (v) [attach] sätta fast (v) [attach]
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
laga
 • lagad
fix (v) [repair]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixa (v) [repair] (informal)
 • fixad
fix (v) [election]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixa (v) [election] (informal)
 • fixad
fix (v) [achievement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixa (v) [achievement] (informal)
 • fixad
fix (v) [achievement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
ordna (v) [achievement]
 • ordnad
fix (v) [attach]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fästa (v) [attach]
 • fäst

Engelska Svenska översättingar