Söktermen fog har 4 resultat
SV Svenska EN Engelska
fog (n) [snickeri] (u) joint (n) [snickeri] (slang)
fog (n v) [electrical and mechanical connection between wires] (u) splice (n v) [electrical and mechanical connection between wires]
SV Synonymer för fog EN Översättningar
gångjärn [fogning] n hinge
scharner [fogning] n hinge
led [fogning] (u joint (slang)
skarv [söm] (u seam
skåra [söm] (u slit
ränna [söm] (u trench
nåt [söm] (u seam
legalitet [rättvisa] (u legality
giltighet [rättvisa] (u validity
lagenlighet [rättvisa] (u legality
rätt [rättvisa] correctly
förstånd [sunt förnuft] n brain
skäl [sunt förnuft] n reason
rimlighet [sunt förnuft] (u reasonableness
billighet [sunt förnuft] (u inexpensiveness
reson [sunt förnuft] reason
bindning [hopsättning] binding
montage [hopsättning] n montage
sammansättning [hopsättning] (u compound word
grund [skäl] (u basic
EN Engelska SV Svenska
fog (n) [snickeri] (u) joint (n) [snickeri] (slang)
fog (n v) [electrical and mechanical connection between wires] (u) splice (n v) [electrical and mechanical connection between wires]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fog SV Översättningar
cloud [nature] moln {n}
haze [nature] dimma (u)
smog [nature] smog (u)
soup [nature] soppa (u)
mist [nature] töcken
blur [fade] suddighet
dull [fade] tråkig
dim [fade] oklar
smudge [indistinct shape] smutsfläck
blemish [indistinct shape] fläck (u)
shade [indistinct shape] skärm (u)
confusion [state] sammanblandning
darkening [state] förmörkning (u)
darken [activity] mörkna
obfuscate [activity] (formal fördunkla
dust [mist] damma
daze [mist] bedöva
shadow [conceal] skugga
grey [conceal] grå
overshadow [conceal] överskugga