Söktermen for har 43 resultat
SV Svenska EN Engelska
för (o) [grad] too (o) [grad]
för (adj prep) [past; gone by; since] ago (adj prep) [past; gone by; since]
för (o) [preposition] in favor of (o) [preposition]
för (o) [adverb] in favor (o) [adverb]
för (o) [preposition] pro (o) [preposition]
SV Svenska EN Engelska
för (o) [adverb] pro (o) [adverb]
för (o) [grund] by reason of (o) [grund]
för (o) [grund] for the reason that (o) [grund]
för (o) [grund] for (o) [grund]
för (o) [allmän] for (o) [allmän]
för for
för (o) [grund] since (o) [grund]
för (n) [nautisk] prow (n) [nautisk]
för (n) [nautisk] bow (n) [nautisk]
för (o) [pris] at (o) [pris]
för (o) [grund] because of (o) [grund]
för (o) [allmän] of (o) [allmän]
för (prep adj) [for the purpose of] toward (prep adj) [for the purpose of]
för (o) [grund] on account of (o) [grund]
för (o) [grund] as a result of (o) [grund]
för (o) [grund] because of the fact that (o) [grund]
för (o) [grund] because (o) [grund]
för (o) [till ära för] to (o) [till ära för]
för (o) [allmän] to (o) [allmän]
för (o) [grund] as (o) [grund]
för (o) [grad] overly (o) [grad]
för too
för prow
för pre
EN Engelska SV Svenska
for prenumerera på
for (o) [general] för (o) [general]
for (o) [reason] för (o) [reason]
for (o) [reason] (o) [reason]
for (o) [general] till (o) [general]
for (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for åt
for (o) [reason] därför att (o) [reason]
for (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
for (o) [reason] eftersom (o) [reason]
for (conj prep) [because] ty (conj prep) [because]
for (o) [general] ty (o) [general]
for (conj prep) [because] emedan (conj prep) [because]
for (o) [time] sedan (o) [time]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för for SV Översättningar
but [part of speech] maar
conjunction [part of speech] voegwoord
and [part of speech] en
because [since] omdat
since [because] sedert