Söktermen for the reason that har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
for the reason that (o) [reason] för (o) [reason]
for the reason that (o) [reason] (o) [reason]
for the reason that (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for the reason that (o) [reason] därför att (o) [reason]
for the reason that (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för for

for prenumerera på
for (o) [general] för (o) [general]
for (o) [reason] för (o) [reason]
for (o) [reason] (o) [reason]
for (o) [general] till (o) [general]
for (o) [reason] på grund av (o) [reason]
for åt
for (o) [reason] därför att (o) [reason]
for (conj prep) [because] eftersom (conj prep) [because]
for (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för the

the (o) [definite article] det (o) [definite article]
the den
the (o) [definite article] den (o) [definite article]
the trokoloren
the (o) [definite article] de (o) [definite article]
the tull (u)
the vänstern (invariable)
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto (article adv) ['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

EN SV Översättningar för reason

reason (n) [cause] grund (n) [cause] (u)
reason (n) [cause] anledning (n) [cause] (u)
reason motiv {n}
reason (n) [argument] argument (n) {n} [argument]
reason (v) [discussion] resonera (v) [discussion]
reason (v) [mental faculty] resonera (v) [mental faculty]
reason (v) [discussion] argumentera (v) [discussion]
reason (v) [mental faculty] tänka (v) [mental faculty]
reason (n) [mental faculty] förstånd (n) {n} [mental faculty]
reason (n) [judgment] sunt förnuft (n) {n} [judgment]

EN SV Översättningar för that

that (o) [relative pron. - direct object - pl.] som (o) [relative pron. - direct object - pl.]
that (o) [relative pron. - direct object - sg.] som (o) [relative pron. - direct object - sg.]
that (o) [relative pron. - indirect object - pl.] som (o) [relative pron. - indirect object - pl.]
that (o) [relative pron. - indirect object - sg.] som (o) [relative pron. - indirect object - sg.]
that (o) [relative pron. - object - pl.] som (o) [relative pron. - object - pl.]
that (o) [relative pron. - object - sg.] som (o) [relative pron. - object - sg.]
that (o) [relative pron. - subject - sg.] som (o) [relative pron. - subject - sg.]
that (o) [intensifier] (o) [intensifier]
that vilken
that (a) [indicative determiner - sg.] den där (a) [indicative determiner - sg.]