Söktermen for the time being har 5 resultat
Hoppa till
ENEngelskaSVSvenska
for the time being(o)[time] provisoriskt(o)[time]
for the time being(o)[time] tills vidare(o)[time]
for the time being(o)[time] temporärt(o)[time]
for the time being(o)[time] tillfälligt(o)[time]
for the time being(adv)[temporarily; until later] tils vidare(adv)[temporarily; until later](adv)

ENSVÖversättningar för for

for prenumerera på
for(o)[general] för(o)[general]
for(o)[reason] för(o)[reason]
for(o)[reason](o)[reason]
for(o)[general] till(o)[general]
for(o)[reason] på grund av(o)[reason]
for åt
for(o)[reason] därför att(o)[reason]
for(conj prep)[because] eftersom(conj prep)[because]
for(o)[reason] eftersom(o)[reason]

ENSVÖversättningar för the

the(o)[definite article] det(o)[definite article]
the den
the(o)[definite article] den(o)[definite article]
the trokoloren
the(o)[definite article] de(o)[definite article]
the tull(u)
the vänstern(invariable)
the(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] ju(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative''] desto(article adv)['''the''' + ~''comparative'', '''the''' + ''comparative'']
the vintergatan

ENSVÖversättningar för time

time(v)[general]
  • timed
  • time
  • time
  • timed
  • timed
avpassa(v)[general]
  • avpassad
time(n)[music] takt(n)[music](u)
time(n)[duration] varaktighet(n)[duration](u)
time gång(u)
time(n)[occasion] gång(n)[occasion](u)
time tid(u)
time(n)[duration] tid(n)[duration](u)
time(n)[general] tid(n)[general](u)
time(n)[past] tid(n)[past](u)
time(n)[watch] tid(n)[watch](u)

ENSVÖversättningar för being

being(n)[existing] existens(n)[existing](u)
being(n)[philosophy] existens(n)[philosophy](u)
being(n conj)[a living creature] väsen(n conj)[a living creature](invariable)
being(n)[living being] väsen(n)[living being](invariable)
being(n conj)[a living creature] varelse(n conj)[a living creature](u)
being(n)[living being] varelse(n)[living being](u)
being(n)[existing] liv(n){n}[existing]
being(n)[existing] tillvaro(n)[existing](u)

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för for the time beingSVÖversättningar
temporarily[at the moment]tillfälligt