Söktermen found har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
found (v) [business company] bilda (v) [business company]
found (v) [business company] grunda (v) [business company]
found (v) [decision] grunda (v) [decision]
found (v) [decision] basera (v) [decision]
found (v) [business company] upprätta (v) [business company]
EN Engelska SV Svenska
found inrätta
found (v) [to begin building] grundlägga (v) [to begin building]
found funnen
found stifta

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för found SV Översättningar
establish [deed] утвърждавам (v)
fasten [deed] закрепвам
base [deed] база (n v adj)
begin [lay the foundation] по́чна (v n)
create [lay the foundation] създавам
erect [lay the foundation] изправен (adj v)
fix [activity] диле́ма (n v)
blaze [establish] буен огън (n v)
explore [establish] изучавам (v n)
discover [establish] нами́рам (v)
colonise [establish] колонизирам (v)