Söktermen foundation har 12 resultat
EN Engelska SV Svenska
foundation grund (u)
foundation (n) [building] bas (n) [building] (u)
foundation (n) [building] fundament (n) {n} [building]
foundation (n) [general] fundament (n) {n} [general]
foundation (n) [principle] fundament (n) {n} [principle]
foundation (n) [action] grundande (n) {n} [action]
foundation (n) [principle] grundval (n) {n} [principle]
foundation (n) [principle] basis (n) [principle] (u)
foundation anläggning
foundation stiftelse
foundation fundamentet
foundation (n) [act of founding] grundläggning (n) [act of founding] (n)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för foundation SV Översättningar
substructure [thing] underbyggnad (u)
basis [thing] basis (u)
basement [thing] källare (u)
groundwork [thing] grundstomme
grounds [thing] sump (u)
bed [thing] bädd
bedrock [thing] urberg
base [thing] bas (u)
support [base] support (n v)
ground [base] mald
element [base] element {n}
bottom [base] bak (u (informal))
endowment [establishment] gåvofond
organisation [establishment] organisation (u)
organization [establishment] samfund {n}
settlement [establishment] uppgörelse (u)
institute [establishment] (formal instifta
society [establishment] samhälle {n}
company [establishment] sällskap {n}
institution [establishment] inrättning