Söktermen Foundation and Empire har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för foundation

foundation grund (u)
foundation (n) [building] bas (n) [building] (u)
foundation (n) [building] fundament (n) {n} [building]
foundation (n) [general] fundament (n) {n} [general]
foundation (n) [principle] fundament (n) {n} [principle]
foundation (n) [action] grundande (n) {n} [action]
foundation (n) [principle] grundval (n) {n} [principle]
foundation (n) [principle] basis (n) [principle] (u)
foundation anläggning
foundation stiftelse

EN SV Översättningar för and

and och
and (o) [conjunction] och (o) [conjunction]
and samt

EN SV Översättningar för empire

empire (n) [politics] kejsardöme (n) {n} [politics]
empire (n) [politics] rike (n) {n} [politics]
empire (n) [area under the power of one person] imperium (n) {n} [area under the power of one person]
empire (n) [large organization] imperium (n) {n} [large organization]
empire (n) [large organization] stort välde (n) {n} [large organization]