Söktermen fraction har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
fraction (n) [general] bråkdel (n) [general] (u)
fraction (n v) [arithmetic: ratio] bråk (n v) {n} [arithmetic: ratio]
fraction (n) [mathematics] bråk (n) {n} [mathematics]
fraction fraktion (u)
fraction bråk (i matematik)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fraction SV Översättningar
piece [thing] pjäs (u)
fragment [thing] skärva (u)
grain [thing] spannmål
crumb [thing] smula (u)
particle [thing] smådel
speck [thing] prick (u)
scrap [thing] urklipp {n}
bit [thing] bit (u)
incidence [frequency] räckvidd (u)
occurrence [frequency] uppkomst (u)
proportion [frequency] (formal storleksförhållande {n}
ratio [frequency] proportion (u)
standard [frequency] fana (u)
rate [frequency] värde {n}
component [amount] komponent (u)
cut [amount] snitt {n}
constituent [amount] konstituerande
division [amount] division (u)
element [amount] element {n}
part [amount] roll (u)