Söktermen fragment har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
fragment (n) [material] {n} fragment (n) [material]
fragment (n) [text] {n} fragment (n) [text]
fragment {n} snippet (informal)
fragment (n) [text] {n} snippet (n) [text] (informal)
SV Synonymer för fragment EN Översättningar
del [avsnitt] (u portion
parti [avsnitt] n match - to merry
stycke [avsnitt] n subsections
bit [avsnitt] (u bit
detalj [avsnitt] (u datail
sektion [avsnitt] section
splittra [flisa] shatter
flaga [flisa] (u flake
spillra [flisa] splinter
skärva [flisa] (u shard
rest [bit] (u vestige
ända [bit] (u butt (slang)
stuv [bit] remnant
flik [bit] (u patch
remsa [bit] (u ribbon
lapp [bit] (u piece
stump [bit] (u bit
smula [del] (u crumb
trasa [del] (u clout
skiva [del] slab
EN Engelska SV Svenska
fragment (n) [material] stycke (n) {n} [material]
fragment (n) [material] bit (n) [material] (u)
fragment (n) [material] lapp (n) [material] (u)
fragment (n) [material] fragment (n) {n} [material]
fragment (n) [text] fragment (n) {n} [text]
fragment
  • fragmented
  • fragment
  • fragment
  • fragmented
  • fragmented
skärva (u)
  • skärvad

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för fragment SV Översättningar
bit [thing] bit (u)
particle [thing] smådel
mite [thing] skärv
whit [thing] dugg
mote [thing] (literature smolk
dot [thing] punkt (u)
atom [thing] atom (u)
shaving [splinter] sågspån {n}
shred [splinter] spår {n}
thorn [splinter] törne
snippet [splinter] (informal stump (u)
flake [splinter] flinga
sliver [splinter] spjälka
part [section] roll (u)
portion [section] dela
quantity [section] kvantitet (u)
scrap [section] urklipp {n}
segment [section] segmentera
piece [section] pjäs (u)
chip [tiny bit] spån {n}