Söktermen framför allt har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
framför allt (o) [grad] above all (o) [grad]
framför allt (o) [grad] most of all (o) [grad]
framför allt (o) [grad] first of all (o) [grad]
framför allt (o) [särskilt] particularly (o) [särskilt]
framför allt (o) [särskilt] especially (o) [särskilt]
SV Svenska EN Engelska
framför allt (o) [särskilt] mainly (o) [särskilt]
framför allt (o) [vikt] mainly (o) [vikt]
framför allt (o) [särskilt] specially (o) [särskilt]
framför allt (o) [vikt] chiefly (o) [vikt]
framför allt (o) [vikt] mostly (o) [vikt]

SV EN Översättningar för framför

framför (o) [plats] before (o) [plats]
framför (o) [position] in front (o) [position]
framför (o) [position] ahead (o) [position]
framför in front of
framför (o) [plats] in front of (o) [plats]
framför before

SV EN Översättningar för allt

allt (a) [person] {n} every (a) [person]
allt {n} all
allt (n) [allmän] {n} all (n) [allmän]
allt (a) [person] {n} all (a) [person]
allt {n} everything
allt (pronoun) [all the things] {n} everything (pronoun) [all the things]
allt (n) [allmän] {n} everything (n) [allmän]
allt (o) [allmän] {n} everything (o) [allmän]
allt (o) [det viktigaste] {n} everything (o) [det viktigaste]
allt (o) [allmän] {n} all things (o) [allmän]
SV Synonymer för framför allt EN Översättningar
särskilt [företrädesvis] especially
extra [speciellt] extra
enkom [speciellt] especially
par excellence [speciellt] par excellence
huvudsakligen [i synnerhet] chiefly
speciellt [i synnerhet] specially
i synnerhet [i all synnerhet] chiefly
just [i all synnerhet] exactly
främst [förnämligast] above all
mest [förnämligast] most
helst [förnämligast] preferably
i första hand [förnämligast] first and foremost
företrädesvis [förnämligast] chiefly
i täten [främst] at the head
överst [främst] at the top
högst [främst] supreme
bäst [främst] best
primus [främst] head boy
först [främst] firstly
väsentligen [i första hand] substantially